0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

02 Scaling cleaner for hulls & rust streaks - Čistilo za trup plovila

Šifra: NC - 02-01
Blagovna znamka: Nautic Clean
Zelo hitro povrne belino in oživi gelcoat premaz, odstrani porumenelost in sledi korozije, odstrani alge, školjke in ostale nečistoče, odstrani ostanke rje.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
21,68 €
Cena brez DDV:
17,77 €
Zelo hitro povrne belino in oživi gelcoat premaz, odstrani porumenelost in sledi korozije, odstrani alge, školjke in ostale nečistoče, odstrani ostanke rje. Priporočljivo za uporabo na nerjavečem jeklu, da preprečite nastajanje korozije.
 
 -          Oblika: tekočina 
 -          Barva: brez barve 
 -          pH: 1 
 -          Gostota: 1.09

Nevarno
Vsebuje: Solna kislina Amonijev hidrogendifluorid isotridecanol ethoxylate Amonijev fluorid
H290 Lahko je jedko za kovine. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P260 Ne vdihavati prahu ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.