0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

03 Fender Cleaner - Čistilo za bokobrane

Šifra: NC - 03-750
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 750 ml
Fender Cleaner je čistilo namenjeno čiščenju bokobranov. Enostavno za uporabo, hitro odstrani črne madeže, umazanijo iz morja, odpadna olja, itd.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
21,92 €
Cena brez DDV:
17,97 €
Fender Cleaner je čistilo namenjeno čiščenju bokobranov. Enostavno za uporabo, hitro odstrani črne madeže, umazanijo iz morja, odpadna olja, itd. Varno za površine, enostaven nanos s pršilko, sredstva za odstranjevanje madežev prodrejo v umazanijo, ne vsebuje fosfatov, NTA, klora. Vsebuje površinsko aktivne snovi rastlinskega izvora, ni strupeno za zdravje in okolje, ne bo poškodovalo gume in plastike. 
 
-          Oblika: tekočina 
-          Barva: modra 
-          pH: 13,5 
-          Gostota: 1,04

Pozor
 
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P264 Po uporabi temeljito umiti roke / obraz. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.