0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

03 Fender Cleaner - Čistilo za bokobrane

Šifra: NC - 03-750
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 750 ml
Fender Cleaner je čistilo namenjeno čiščenju bokobranov. Enostavno za uporabo, hitro odstrani črne madeže, umazanijo iz morja, odpadna olja, itd.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
21,92 €
Cena brez DDV:
17,97 €
Fender Cleaner je čistilo namenjeno čiščenju bokobranov. Enostavno za uporabo, hitro odstrani črne madeže, umazanijo iz morja, odpadna olja, itd. Varno za površine, enostaven nanos s pršilko, sredstva za odstranjevanje madežev prodrejo v umazanijo, ne vsebuje fosfatov, NTA, klora. Vsebuje površinsko aktivne snovi rastlinskega izvora, ni strupeno za zdravje in okolje, ne bo poškodovalo gume in plastike. 
 
-          Oblika: tekočina 
-          Barva: modra 
-          pH: 13,5 
-          Gostota: 1,04

Nevarno
Vsebuje: natrijev hidroksid H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P260 Ne vdihavati prahu ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz / opremo za varovanje sluha. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.