0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CNX50 Ceranium™ Maintenance Coating - Vzdrževalni premaz

Šifra: NC - CNX50
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 750 ml
Zaščitni in vzdrževalni vosek, na osnovi keramike, za preventivno vzdrževanje površin, zaščitenih s CNX1000 CERANIUM™ KERAMIČNIM ZAŠČITNIM PREMAZOM.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
32,28 €
Cena brez DDV:
26,46 €
Zaščitni in vzdrževalni vosek, na osnovi keramike, za preventivno vzdrževanje površin, zaščitenih s CNX1000 CERANIUM™ KERAMIČNIM ZAŠČITNIM PREMAZOM. Uporablja se lahko tudi na površinah, ki niso obdelane s CNX1000 CERANIUM™ KERAMIČNIM ZAŠČITNIM PREMAZOM.

Primeren za vse površine, obdelane s CNX1000 CERANIUM™ KERAMIČNIM ZAŠČITNIM PREMAZOM: čolni, avtomobili, motorji, avtodomi, občutljive površine, karoserija, barvane površine, plastika, steklo, kovina,
aluminij, nerjaveče jeklo, les, itd.
 
 
- Oblika: Tekočina
- Barva: Bela
- pH: cca 3,5
- Gostota: cca 0,99
 

 

 
 
 

Pozor

Vsebuje: metilizotiazolinon
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta. P280 Nositi zaščitne rokavice. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.