0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Easy Clean Polster Schaumreiniger (Aerosol) - Čistilo za tkanino

Šifra: CA M - 640112
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 300 ml
CARAMBA Čistilo za blazine je namenjeno čiščenju tekstilnih in usnjenih blazin, preprog ter za čiščenje površin iz stekla in plastike v avtomobilu, pisarni in v gospodinjstvu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
6,22 €
Cena brez DDV:
5,10 €
CARAMBA Čistilo za blazine je namenjeno čiščenju tekstilnih in usnjenih blazin, preprog ter za čiščenje površin iz stekla in plastike v avtomobilu, pisarni in v gospodinjstvu.
Aktivne čistilne substance na prijazen in učinkovit način odstranjujejo umazanijo, kot npr. nikotin, maščobo in ostanke živil. Stabilna pena olajša čiščenje tudi na navpičnih površinah in na steklu.
 

Nevarno
 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.