0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Active Foam Cleaner - Aktivna čistilna pena

Šifra: FCN - 86964
Blagovna znamka: Kent
Večnamenska čistilna pena, ki združuje vrhunsko čiščenje ter je varna za uporabo v živilski, farmacevtski industriji ter industriji pijač. Ima certifikat NSF A1.
Preberite več
Večnamenska čistilna pena, ki združuje vrhunsko čiščenje ter je varna za uporabo v živilski, farmacevtski industriji ter industriji pijač. Ima certifikat NSF A1.
 
  • V razpršilu, zato se hitro suši in omogoča ekonomično porabo
  • Certifikat NSF A1 - primerna za uporabo v živilski industriji, industriji pijač in farmacevtski industriji
  • Ne vsebuje D'Limonena - ne povzroča preobčutljivosti kože in je varna za uporabo na večini površin
  • Brez parfumskih olj - zagotavlja čistočo brez madežev s sijočim sijajem na steklu
  • Eno čistilo za vse aplikacije – manj izdelkov na zalogi in v vaši škatli z orodjem
  • Ne vsebuje silikona- varna za uporabo v vsaki delavnici
 
 

Nevarno
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.