0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Ceramic 1200 - Keramična mast

Šifra: C1200 - 85235
Blagovna znamka: Kent
Na keramični osnovi bazirana mast, z odpornostjo na visoke temperature. Odlična za mazanje ABS sistemov, matic, vijakov, izpušnih konektorjev in drugih členov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam in korozij.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
13,91 €
Cena brez DDV:
11,40 €
Na keramični osnovi bazirana mast, z odpornostjo na visoke temperature. Odlična za mazanje ABS sistemov, matic, vijakov, izpušnih konektorjev in drugih členov, ki so izpostavljeni visokim temperaturam in korozij.
 
• Ne vsebuje težkih kovin
• Namenjena za uporabo na ABS sistemih 
• Temperaturna odpornost od -40°C do +1200°C
• Preprečuje oksidacijo
• Odlična za zaščito vseh aluminijastih delov
 
 

Ceramic 1200, v razpršilu 400 ml 
 
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkalni, ciklični 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice/ hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ceramic C1200, v pločevinki pod pritiskom 200 ml 
 
Nevarno
 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Ceramic C1200, v lončku 200 g 
 
 
 
Varnostni list na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.