0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dreumex Alu Cleaner - Čistilo za aluminij

Šifra: 90250001001
Blagovna znamka: Dreumex
Količina: 5 l
Dreumex Alu Cleaner je čistilo, ki je bilo posebej proizvedeno za odstranjevanje korozivnih substanc in apnenih ostankov na aluminiju, brez povzročitve škode na ostalih materialih in barvah.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
39,16 €
Cena brez DDV:
32,10 €

Dreumex Alu Cleaner je čistilo, ki je bilo posebej proizvedeno za odstranjevanje korozivnih substanc in apnenih ostankov na aluminiju, brez povzročitve škode na ostalih materialih in barvah. Čistilo za aluminij se lahko nanese ročno od spodaj navzgor. Po nanosu površino izperite s čisto vodo.


• Doziranje: 1:3
• pH: 0,5

 

Pozor

Vsebuje: Fosforjeva kislina

H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.