0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Dreumex Industrial Eco Cleaner - Industrijsko EKO čistilo

Šifra: DX - 12250001001
Blagovna znamka: Dreumex
Dreumex Industrial Eco Cleaner je okolju prijazno močno čistilo. Čistilo je popolnoma biološko razgradljivo. Zagotavlja varnost za okolje, uporabnika in površino čiščenja, brez zmanjšanja učinkovitosti izdelka.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
30,62 €
Cena brez DDV:
25,10 €

Dreumex Industrial Eco Cleaner je okolju prijazno močno čistilo. Odstranjuje umazanijo na industrijskih površinah, kot so tla, stene, ploščice, stroji in kuhinje. Čistilo je popolnoma biološko razgradljivo. , Zagotavlja varnost za okolje, uporabnika in površino čiščenja, brez zmanjšanja učinkovitosti izdelka.

• Zelo primerno za čiščenje živalske in rastilnske umazanije
• Primerno za načrte HACCP
• 100% biorazgradljivo
• Vsebuje MGDA: velika moč čiščenja, varno za okolje in uporabnika
• Doziranje: 1:10 - 60
• pH: 11,3

 

Nevarno

Vsebuje: 2-aminoetanol 2-Propylheptanol ethoxylate (5 EO) natrium dodecyl sulfaat
315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. · Previdnostni stavki P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.