0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Toilet Cleaner - Čistilo za straniščno školjko

Šifra: KTC - 86470
Blagovna znamka: Kent
Količina: 750 ml
KENT Toilet Cleaner je formuliran kot gel z odličnimi sposobnostmi oprijemanja na površine, da se lahko vpije v ostanke nečistoč na vertikalnih površinah. Po uporabi pusti dolgo trajajoč svež vonj.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
15,43 €
Cena brez DDV:
12,65 €
KENT Toilet Cleaner je formuliran kot gel z odličnimi sposobnostmi oprijemanja na površine, da se lahko vpije v ostanke nečistoč na vertikalnih površinah. Čistilo Toilet Cleaner je zelo učinkovito sredstvo in prihrani veliko dela z čiščenjem straniščnih školjk, odstranjevanjem ostankov, kot so urin in ostali organski ostanki. Po uporabi pusti dolgo trajajoč svež vonj.
 
  • Srednja viskoznost - boljše vpijanje v ostanke nesnage
  • Dober oprijem na površini
  • Svež vonj
  • Učinkovita formula
 
 


Nevarno  
Vsebuje: Fosforjeva kislina; Iso tri decanol ethoxylate
P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. Kožo izprati z vodo [ali prho]. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje Dipenten primerjaj: p-Menta-1,8(9)-dien, Eucalyptol, (R)-p-Menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.