0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Food Safe Silicone Spray - Silikonski sprej za uporabo v živilski industriji

Šifra: FSSS - 86623
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Silikonski sprej za uporabo v živilski industriji je nekorozivna formula proizvedena iz kvalitetnih silikonskih olj. Idealna za uporabo na številnih področjih in opremi, kot je guma, plastika, orodja, ključavnice.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
10,92 €
Cena brez DDV:
8,95 €
Silikonski sprej za uporabo v živilski industriji je nekorozivna formula proizvedena iz kvalitetnih silikonskih olj. Idealna za uporabo na številnih področjih in opremi, kot je guma, plastika, orodja, ključavnice. 
 
 
 

Nevarno
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.