0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Super Bond Flex - Sekundno lepilo, fleksibilno

Šifra: KSBFL - 86517
Blagovna znamka: Kent
Količina: 20 g
Cianoakrilno lepilo z dodatkom gume omogoča, da je popravljen predel prožen skoraj tako kot osnovni material (popravilo odbijačev)
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
25,38 €
Cena brez DDV:
20,80 €
Cianoakrilno lepilo z dodatkom gume omogoča, da je popravljen predel prožen skoraj tako kot osnovni material (popravilo odbijačev)
 
• Optimalna viskoznost materiala omogoča prodor v material
• Visoko prožen cianoakril – omogoča enako fleksibilnost kot jo ima osnovi material

Pozor
Vsebuje: Etil 2-cianoakrilat 
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.