0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Hi Tech Grease - Mazivo za uporabo v živilski industriji

Šifra: HTFG - 84526
Blagovna znamka: Kent
Sintetično mazivo, ki podmazuje in naolji vse gibljive dele naprav, ki imajo opravka z živili, kot so npr. peči, hladilniki, zamrzovalniki, tekoči trakovi, prevozne naprave za živila, razne police, viličarji.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
15,01 €
Cena brez DDV:
12,30 €
Sintetično mazivo, ki podmazuje in naolji vse gibljive dele naprav, ki imajo opravka z živili, kot so npr. peči, hladilniki, zamrzovalniki, tekoči trakovi, prevozne naprave za živila, razne police, viličarji.
 
  • Temperaturna odpornost od -40°C do +260°C mokro/340°C suho.
  • Odporna na sol, mraz, toplo vodo
  • Prodre na težko dostopna mesta
 
 

Hi Tech Grease, razpršilo 400 ml

 


 

Nevarno
 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
 

Hi Tech Grease, kartuša 400 g

Varnostni list je na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.