0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Super Bond 2 - Sekundno lepilo

Šifra: KSB2 - 86922
Blagovna znamka: Kent
Količina: 20 g
Visoko kakovostno cianoakrilno lepilo za lepljenje lesa, plastike, papirja/kartona, gume in usnja.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
10,07 €
Cena brez DDV:
8,25 €
Visoko kakovostno cianoakrilno lepilo za lepljenje lesa, plastike, papirja/kartona, gume in usnja.
 
  • Hitro učinkovito
  • Ne vsebuje topil
  • Ustvari močno vez
  • Kapica proti zamašitvi
  • Uporaba s Kent Super Bond Activator 
 

 


 
Pozor
Vsebuje: Etil 2-cianoakrilat 
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.