0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Performance Natural Leather Creme - Krema za vzdrževanje usnja

Šifra: NLC - 83878
Blagovna znamka: Kent
Je krema za blago čiščenje in dopolnjevanje naravnih olj v usnju, kot tudi čistilo in krema za obnovo plastičnih delov.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
27,57 €
Cena brez DDV:
22,60 €
Je krema za blago čiščenje in dopolnjevanje naravnih olj v usnju, kot tudi čistilo in krema za obnovo plastičnih delov.
 
  • Na vodni osnovi, varno za uporabo na občutljivem usnju
  • Je brez topil, ne uničuje naravnih olj v usnju
  • Ne vsebuje silikonov, popolnoma varna za uporabo
  • Enostavno čiščenje
  • Dopolni naravna olja v usnju in ohranja usnje prožno
  • Povrne originalni vonj po usnju
  • Večnamensko uporaben proizvod, obnavlja tudi plastiko
 
 

Pozor
H319 Povzroča hudo draženje oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.