0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Premium PU Repair 3,5 min - Kartuša za popravilo plastike 3,5 min

Šifra: PPR210 - 86432
Blagovna znamka: Kent
Količina: 50 ml
Univerzalno dvokomponentno lepilo na osnovi poliuretana za ličarske delavnice.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
28,37 €
Cena brez DDV:
23,25 €
Univerzalno dvokomponentno lepilo na osnovi poliuretana za ličarske delavnice. Lepilo se suši počasneje, ne potrebuje prajmera in je namenjeno popravilu odbijačev, čas sušenja 210 sekund
 
  • Univerzalno lepilo
  • Za uporabo ne potrebujete prajmerja
  • Vsebina 50 ml zadošča za dva standardna popravila
  • Primerno za brušenje v roku v 30 - 40 min 
  • Lahko ga prebarvate
  • Deluje na širokem temperaturnem območju
 

Premium PU Repair 3.5 MIN Part A - Komponenta A


Varnostni list je na voljo na zahtevo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
 

Premium PU Repair 3.5 MIN Part B - Komponenta B


Nevarno
Vsebuje: Difenilmetan diizocianat, izomeri in homologi 4,4'-metilendifenil diizocijanat, oligomeri; Difenilmetan-4,4'-diizocianat
H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. H315 Povzroča draženje kože.  H319 Povzroča hudo draženje oči. H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H351 Sum povzročitve raka. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti. P201 Pred uporabo pridobiti posebna navodila. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.