0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Q-Line-Wachs - Tekoča posebna raztopina vročega voska

Šifra: CA - 4297987
Blagovna znamka: Caramba
Uporaba pri vseh običajnih postopkih vročega voskanja.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
64,11 €
Cena brez DDV:
52,55 €

Uporaba pri vseh običajnih postopkih vročega voskanja.

  • Tekoča, visoko koncentrirana posebna raztopina za pranje.
  • Meša se z vodo v katerem koli razmerju brez ogljikovodikov in tvori zaščitno plast, ki povzroči, da se voda takoj razprši.
  • Konzervacija vozila s posebnim učinkom sijaja. 
  • Gostota (20°C): približno 0,98kg/l
  • pH vrednost (koncentrat): 4,5

Nevarno
Vsebuje: C16-18-(sodi, nasičeni in nenasičeni)-alkilamini Izobutanol
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P391 Prestreči razlito tekočino. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z narodnimi predpisi. Samo za poklicne uporabnike.