0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Wash & Wax - Šampon za pranje in voskanje

Šifra: WW - 10000
Blagovna znamka: Kent
Izredno učinkovit šampon za ročno pranje in voskanje brez silikona za hitro čiščenje avtomobilov, počitniških prikolic itd.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
6,41 €
Cena brez DDV:
5,25 €
Izredno učinkovit šampon za ročno pranje in voskanje brez silikona za hitro čiščenje avtomobilov, počitniških prikolic itd.
  • Hitro odstranjuje umazanijo, ki se nabere med vožnjo – površine so čiste, svetleče in brez prog
  • Za pranje z gobo/krtačo razredčite 30 ml (poln pokrovček) izdelka s 5 l tople vode
  • Koncentrat – izredno ekonomičen
  • Varen: Ne vsebuje silikona. Površinsko aktivne snovi v tem izdelku ustrezajo kriterijem o biorazgradljivosti, ki so določeni v Direktivi (EC) št. 648/2004 o detergentih

Nevarno
Vsebuje: Benzensulfonska kislina; Alkoholi, C12-14 (tudi označenih), etoksilirani < 2.5 KM, sulfates, natrijeve soli
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.Samo za poklicno in industrijsko uporabo.