0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Super Bond Gel - Sekundno lepilo v gelu

Šifra: KSBG - 86924
Blagovna znamka: Kent
Količina: 20 g
Superbond Gel je visoko viskozno lepilo, za uporabo na vpojnih površinah. Kjer je potrebno, da lepilo v trenutku zalepi površino uporabimo aktivator Kent Super Bond Activator. Lepilo je idealno za lepljenje usnja, lesa, plute, itd.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
10,07 €
Cena brez DDV:
8,25 €
Superbond Gel je visoko viskozno lepilo, za uporabo na vpojnih površinah. Kjer je potrebno, da lepilo v trenutku zalepi površino uporabimo aktivator Kent Super Bond Activator. Lepilo je idealno za lepljenje usnja, lesa, plute, itd.
 
 

Pozor
Vsebuje: Etil 2-cianoakrilat
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Dodatni podatki: Cianoakrilat. Nevarno. Kožo in oči zlepi v nekaj sekundah. Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati hlapov. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.