0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Super Co-Polymer Dewaxer - Super kopolimerno sredstvo za odstranjevanje voska

Šifra: SCPD - 85741
Blagovna znamka: Kent
Posebej zasnovan koncentrat za odstranjevanje voska za varno in učinkovito odstranjevanje zaščitnih premazov na novih avtomobilih (kopolimernih/akrilnih).
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Ni na zalogi
Cena z ddv:
29,71 €
Cena brez DDV:
24,35 €
Posebej zasnovan koncentrat za odstranjevanje voska za varno in učinkovito odstranjevanje zaščitnih premazov na novih avtomobilih (kopolimernih/akrilnih).
 
• Za ročno ali strojno uporabo – vroče ali hladno
• Varno: alkalično čistilo za varno in učinkovito odstranjevanje zaščitnih premazov na novih avtomobilih
• Ekonomično: koncentrirana formula je izredno ekonomična
• Vsestransko: za ročno ali strojno uporabo – vroče ali hladno
 

 
Nevarno
Vsebuje: (C9-11) Alkohol etoksilat površinsko aktivna snov; 2-Aminoetanol; natrijev hidroksid 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.