0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Power Kamin & Ofenglasreiniger (Aerosol) - Čistilo za steklo za kamine in peči

Šifra: CA Z - 696405
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
CARAMBA Čistilo za steklo za kamine in peči je visoko učinkovito čistilno sredstvo z aktivno peno za temeljito odstranjevanje trdovratne umazanije s stekla in pečice.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
8,66 €
Cena brez DDV:
7,10 €
CARAMBA Čistilo za steklo za kamine in peči je visoko učinkovito čistilno sredstvo z aktivno peno za temeljito odstranjevanje trdovratne umazanije s stekla in pečice.
 
• Hitro in temeljito raztaplja trdovratno umazanijo, kot so saje, madeži maščobe in olja, produkti izgorevanja in smola
• Uporabno je kot sredstvo za čiščenje stekla, primerno pa je tudi za steklo-keramiko, kuhalne plošče, keramične ploščice, lončene ploščice, keramiko ter kuhinjske nape iz krom jekla in nerjavečega jekla  
 
 
 

Nevarno
 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Vsebuje (S)-p-menta-1,8-dien. Lahko povzroči alergijski odziv.