0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

19 Glass Foam - Čistilna pena

Šifra: NC - 19-500
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 500 ml
Čistilna pena, je proizvedena za čiščenje vseh steklenih površin in pleksi stekla na plovilih: vetrobransko steklo, okna, ekran, TV, GPS, radar, itd.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
16,68 €
Cena brez DDV:
13,67 €
Čistilna pena, je proizvedena za čiščenje vseh steklenih površin in pleksi stekla na plovilih: vetrobransko steklo, okna, ekran, TV, GPS, radar, itd. Hitro in enostavno odstrani: umazanijo, nečistoče, ostanke soli, nečistoče, ki jih povzroči motorni dim, nikotin, insekte itd. Ni škodljiva za okolje. Antistatična. 
 
 -          Oblika: pena 
 -          Gostota: 0,96
 
 
 

Nevarno
 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.