0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Felgenreiniger Brilliant (Aerosol) - Čistilo za platišča

Šifra: CA M - 627025
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 400 ml
CARAMBA Čistilo za platišča Brilliant je izdelek za čiščenje vseh vrst platišč z jekleno, aluminijasto, kromirano ali lakirano površino. 
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,10 €
Cena brez DDV:
9,10 €
CARAMBA Čistilo za platišča Brilliant je izdelek za čiščenje vseh vrst platišč z jekleno, aluminijasto, kromirano ali lakirano površino. 
 
CARAMBA čistilo za platišča Brilliant daje jeklenim, aluminijastim, kromiranim ali lakiranim platiščem enakomeren visok sijaj in odstrani močno sprijeto ali zapečeno umazanijo. Zahvaljujoč svoji posebni čistilni formuli z lahkoto odstrani prah od zaviranja. Čiščenje se izvaja z enostavnim pritiskom na gumb. Glavni učinek: napredovanje čiščenja je vidno prek barvne spremembe izdelka iz modre v rdečo! 
CARAMBA Čistilo za platišča Brilliant je brez kislin in je ob pravilni uporabi neškodljivo za zavorne kolute, lak, gumo in plastiko.
 
 
 


Pozor
 
Vsebuje: Natrijev tioglikolat
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. 0,7 % teže vsebine je vnetljive.