0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Easy Clean Motorrad Reiniger - Čistilo za motorno kolo

Šifra: CA M - 690005
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
CARAMBA Čistilo za motorno kolo je namensko čistilo, ki se uporablja za temeljito in neagresivno čiščenje vseh površin na motornem kolesu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
9,88 €
Cena brez DDV:
8,10 €
CARAMBA Čistilo za motorno kolo je namensko čistilo, ki se uporablja za temeljito in neagresivno čiščenje vseh površin na motornem kolesu.
 
CARAMBA Čistilo za motorno kolo je koncentrat za čiščenje, ki hitro zmehča in odstrani zasušeno umazanijo. Na ta način se omogočava neagresivno in temeljito čiščenje vseh občutljivih barvanih in poliranih kovinskih površin. CARAMBA Čistilo za motorno kolo vsebuje posebne inhibitorje korozje, tako da le-ta ne prizadene surovih kovinskih delov. 
 
 

Pozor
Vsebuje: 2-metilizotiazol3(2H)-on
H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P264 Po uporabi temeljito umiti. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.