0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Performance Graphit Multi-Öl - Grafitna mast

Šifra: CA R - 600302
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 300 ml
CARAMBA Grafitna mast je univerzalno uporabna mast za rahljanje rje in za mazanje.
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
7,32 €
Cena brez DDV:
6,00 €
CARAMBA Grafitna mast je univerzalno uporabna mast za rahljanje rje in za mazanje.
 
• Maže in neguje z visoko kakovostnim grafitom in posebni dodatki, ki skrbijo za odpornost nanesenega mazalnega filma na pritiske in temperaturo do 450°C
• Odpravlja cvileče in škripajoče zvoke
• Izpodriva vlago
• Ščiti kovinske dele in kovinske povezve pred korozijo
• Ne vsebuje silikona in ne postane smolnata
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izo-alkani, cikloalkani, aromati (2-25 %) destilati (nafta), obdelani z vodikom, lahki naftenski
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.