0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Silikon-Spray (Aerosol) - Silikonski sprej

Šifra: CA R - 619901
Blagovna znamka: Caramba
CARAMBA Silikonski sprej je drsno, mazalno in negovalno sredstvo s 100% deležem silikona v mazalnem filmu, namenjen za večnamensko uporabo.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
5,00 €
Cena brez DDV:
4,10 €
CARAMBA Silikonski sprej je drsno, mazalno in negovalno sredstvo s 100% deležem silikona v mazalnem filmu, namenjen za večnamensko uporabo.
 
• Po nanosu ustvari tanko in gladko plast iz 100% silikona na najrazličnejših podlagah, kot so kovina, plastika in guma
• Primeren je za nego brez madežev in za mazanje gibljivih delov na ključavnicah, tečajih, domačih in pisarniških strojih, športnih napravah, čolnih, v avtodomih itd.
• Odpravlja nadležno cviljenje in škripanje
• Gumijasta tesnila ščiti pred prezgodnjim staranjem in jim vrača prožnost
• Kovinske dele ščiti pred korozijo
• Brezbarven in skoraj brez vonja
• Primeren je tudi za uporabo v območjih z živili, kot npr. v kuhinji
 
 
 
   

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, < 5 % n-heksan Pentan Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.