0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Z43 - Silikonski sprej

Šifra: Z43 - 50040
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Zelo kvalitetno silikonsko mazivo, ki preprečuje škripanje in lepljenje. Uporablja se za končno mazanje zunanje in notranje plastike in gumijastih delov po čiščenju. Nanaša se lahko kot razpršilo ali z krpo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,75 €
Cena brez DDV:
10,45 €
Zelo kvalitetno silikonsko mazivo, ki preprečuje škripanje in lepljenje. Uporablja se za končno mazanje zunanje in notranje plastike in gumijastih delov po čiščenju. Nanaša se lahko kot razpršilo ali z krpo.
 
  • Ne pušča madežev
  • Zelo fino pršeče razpršilo
  • Dolgotrajna zaščita pred dežjem
  • Ni lepljiv - ne privlači prahu in umazanije
Uporaba
 
Silikonski sprej Z43 je zelo blago silikonsko mazivo, primerno za uporabo pri aplikacijah, kjer debel, masten sloj maziva ni zaželjen. Silikonski sprej je idealen za mazanje škripajočih plastičnih delov, gume, vodil, rolojev, vodil pomične strehe. Zaradi svojega tankega sloja je silikonski sprej Z43 primeren za obnovitev stare in zbledele plastike, odbijačev in armaturnih plošč. Povrne nov izgled in za seboj pusti prijeten vonj.
 

Nevarno
Vsebuje: Pentan; Ogljikovodiki, C7, n-alkani izoalkani, ciklični
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F.  P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.