0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Magic Wonder Sofort Glanz (Aerosol) - Sredstvo za takojšni sijaj

Šifra: CA M - 631203
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 250 ml
CARAMBA Magic Wonder Sredstvo za takojšni sijaj je izdelek s številnim lastnostmi. Primerno je tako za nego laka, kroma in plastike na zunanji strani vozila, kot tudi za nego plastike v notranjosti avtomobila.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
9,88 €
Cena brez DDV:
8,10 €
CARAMBA Magic Wonder Sredstvo za takojšni sijaj je izdelek s številnim lastnostmi. Primerno je tako za nego laka, kroma in plastike na zunanji strani vozila, kot tudi za nego plastike v notranjosti avtomobila.
 
S CARAMBA Magic Wonder sredstvom za takojšnji sijaj bo čiščenje zunanje površine uspelo brez predpranja. CARAMBA Magic Wonder Sredstvo za takojšnji sijaj čisti, lošči in več tednov ščiti lak. Učinkovito odstranjuje ostanke insektov ter madeže katrana oz. bitumna. Povečuje sijaj in nežno polira lakirane površine v skladu z Dekra testom. 
 
 
 

Nevarno
Vsebuje: 2-metilizotiazol3(2H)-on
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.