0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Abraprep - Abrazivna pasta

Šifra: ABP - 85754
Blagovna znamka: Kent
Količina: 362 ml
Sistem na osnovi vode za abrazivno čiščenje in pripravo površin v enem koraku.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
25,50 €
Cena brez DDV:
20,90 €
Sistem na osnovi vode za abrazivno čiščenje in pripravo površin v enem koraku.
 
  • 3-v-1 prihrani čas, trojno delovanje: zbrusi, očisti in popolnoma razmasti
  • Odličen videz - izboljša oprijemljivost premaza
  • Enostaven nanos - v kombinaciji z najlonskimi blaznicami deluje hitro in ves čas ohranja enakomeren učinek
  • Idealna za težko dostopna mesta kot so okvirji vrat in pragovi, kanali za odtekanje vode, ključavnice, ročaji itd. 
  • Na vodni osnovi
 

Pozor
Vsebuje: Oranžni terpeni 
H319 Povzroča hudo draženje oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.