0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Gasket and Carbon Stripper - Odstranjevalec in mehčalec tesnil

Šifra: SGS - 87093
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Najlažje in najhitreje odstrani karbonske obloge in rahlja trdovratna tesnila, brez poškodb na motorju . Vsebina se nanese z razpršilom, pusti da se vpije ter obriše.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
12,93 €
Cena brez DDV:
10,60 €
Najlažje in najhitreje odstrani karbonske obloge in rahlja trdovratna tesnila, brez poškodb na motorju . Vsebina se nanese z razpršilom, pusti da se vpije ter obriše.
 
  • Rahlja sintetiko in vlakna tesnil
  • Penasta vsebina se obdrži tudi na navpičnih površinah
  • V stiku z motorjem ne povzroča škode
  • Očistimo ga z vodo
  • Odstranjuje barvo z plastičnih odbijačev
 
 

 
Nevarno
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.