0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Gasket and Carbon Stripper - Odstranjevalec in mehčalec tesnil

Šifra: SGS-100 - 84147
Blagovna znamka: Kent
Najlažje in najhitreje odstrani karbonske obloge in rahlja trdovratna tesnila, brez poškodb na motorju . Vsebina se nanese z razpršilom, pusti da se vpije ter obriše.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
8,11 €
Cena brez DDV:
6,65 €
Najlažje in najhitreje odstrani karbonske obloge in rahlja trdovratna tesnila, brez poškodb na motorju . Vsebina se nanese z razpršilom, pusti da se vpije ter obriše.
 
• Rahlja sintetiko in vlakna tesnil
• Penasta vsebina se obdrži tudi na navpičnih površinah
• V stiku z motorjem ne povzroča škode
• Očistimo ga z vodo
• Odstranjuje barvo z plastičnih odbijačev
 
 

Gasket and Carbon Stripper, v razpršilu 400 ml 
 
Nevarno
Vsebuje: Diklorometan, Toluen, Metanol 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H351 Sum povzročitve raka. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H370 Škoduje organom. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Gasket and Carbon Stripper, v razpršilu 100 ml 
 
Nevarno
Vsebuje: Diklorometan; Toluen; Metanol 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H351 Sum povzročitve raka. H361d Sum škodljivosti za nerojenega otroka. H370 Škoduje organom. H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P202 Ne uporabljajte, dokler se ne seznanite z vsemi varnostnimi ukrepi. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P308+P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.