0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Teak Deck Restorer - Sredstvo za obnovitev tika

Šifra: TDR - 85305
Blagovna znamka: Kent
Količina: 1 l
Sredstvo, ki v kombinaciji z čistilom za palube Teak Deck Cleaner povrne prvotni zgled palube.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
41,24 €
Cena brez DDV:
33,80 €
Sredstvo, ki v kombinaciji z čistilom za palube Teak Deck Cleaner povrne prvotni zgled palube.
 
• Prihrani čas in denar

Tehnični list (ang)

Nevarno
Vsebuje: Oksalna kislina; Solna kislina; Alkohol etoksilat C9-C11 
H290 Lahko je jedko za kovine. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P390 Odpraviti razlitje, da se prepreči materialna škoda. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.