0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

07 Pneumatic & Semi-rigid Cleaner Concentrated Formula - Čistilo za gumenjake, koncentrirana formula

Šifra: NC - 07-1
Blagovna znamka: Nautic Clean
Posebej oblikovano čistilo za temeljito čiščenje vseh vrst gumenjakov.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
25,77 €
Cena brez DDV:
21,12 €
Posebej oblikovano čistilo za temeljito čiščenje vseh vrst gumenjakov. Emulgira in odstrani umazanijo, kot so: olje, mast, madeži izpušnih plinov, ostanki oksidov, nečistoče iz morja, dežni madeži, alge, itd. 
 
 -          Oblika: tekočina 
 -          Barva: modra 
 -          pH: 13,5 
 -          Gostota: 1,09

Nevarno
Vsebuje: Natrijev hidroksid 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P260 Ne vdihavati prahu ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.