0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Longlife Plastic & Wood Restorer - Renovator za les in plastiko

Šifra: AK - 87863
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 1 l
Longlife Plastic & Wood Restorer je posebna impregnacija na osnovi topil, pripravljena za uporabo na osnovi reaktivno modificiranega siloksana za uporabo na nebarvani plastiki in lesu.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
57,58 €
Cena brez DDV:
47,20 €

Značilnosti in prednosti izdelka so naslednje:

  • Prodre v pore plastike ali lesa in se s kemično reakcijo pretvori v dolgotrajen premaz
  • Obnovi zbledelo plastiko, da postane kot nova
  • Dolgotrajno ščiti pred madeži vode/dežja
  • Daje tikovini naraven videz, vsem ostalim vrstam lesa vrača naravno lesno strukturo
  • Lahko se nanese na nove in tudi na stare lesene površine
  • Odbija vodo in umazanijo
  • Prozorno zaščitno sredstvo ščiti več mesecev
  • Zelo dobra odpornost proti vremenskim vplivom

Področje uporabe:

Obnavlja zelo obledele zunanje in notranje plastične površine, kot so odbijači, stranske letve, ohišja ogledala, strešne letve, spojlerji itd. Uporablja se lahko za obnovitev tikovine in vseh drugih trdih vrst lesa, ki se uporabljajo za ladijske palube, lesene strope, vrtno pohištvo, itd.

Video

 
 
 

Nevarno
Vsebuje: 2,2,4,6,6-pentametilheptan Ogljikovodiki, C10-C12, izoalkani, <2% aromatovH226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P280 Nositi zaščitne rokavice. P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P331 NE izzvati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.