0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

03 Fender Cleaner Concentrated Formula - Čistilo za bokobrane, koncentrirana formula

Šifra: NC - 03-5
Blagovna znamka: Nautic Clean
Količina: 5 l
Fender Cleaner je čistilo namenjeno čiščenju bokobranov. Enostavno za uporabo, hitro odstrani črne madeže, umazanijo iz morja, odpadna olja, itd.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
68,23 €
Cena brez DDV:
55,93 €
Fender Cleaner je čistilo namenjeno čiščenju bokobranov. Enostavno za uporabo, hitro odstrani črne madeže, umazanijo iz morja, odpadna olja, itd. Varno za površine, enostaven nanos s pršilko, sredstva za odstranjevanje madežev prodrejo v umazanijo, ne vsebuje fosfatov, NTA, klora. Vsebuje površinsko aktivne snovi rastlinskega izvora, ni strupeno za zdravje in okolje, ne bo poškodovalo gume in plastike.  
 
 -          Oblika: tekočina 
 -          Barva: modra 
 -          pH: 13.5 
 -          Gostota: 1.09

 


Nevarno
Vsebuje: Natrijev hidroksid 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P260 Ne vdihavati prahu ali meglice. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči / zaščito za obraz. P303+P361+P353 PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi): Takoj sleči kontaminirana oblačila. Izprati kožo z vodo / prho. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P405 Hraniti zaklenjeno. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.