0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

T18 Teak Step 2 – Čistilo, renovator za tik

Šifra: NC - 18-01
Blagovna znamka: Nautic Clean
Renovator, ki ne poškoduje nerjavečega jekla in ne vpliva na tesnila. Oblikovan posebej za čiščenje tika v navtiki.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
23,16 €
Cena brez DDV:
18,98 €
Renovator, ki ne poškoduje nerjavečega jekla in ne vpliva na tesnila. Oblikovan posebej za čiščenje tika v navtiki. Očisti in posvetli tik ter ponuja najboljše rezultate. Čiščenje v dveh korakih s čistili TEAK STEP 1 - TEAK STEP 2.
 
-          Oblika: tekočina 
-          Barva: brez barve 
-          pH: 0,5 
-          Gostota: 1,13

Nevarno
Vsebuje: Fosforjeva kislina; izotridekanol etoksilat
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P264 Po uporabi temeljito umiti roke. P280 Nositi zaščito za oči / zaščito za obraz. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P321 Posebno zdravljenje (glejte na tej etiketi). P362+P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo.