0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Car Shampoo & Wax - Avtomobilski šampon in vosek

Šifra: CSW - 84956
Blagovna znamka: Kent
Količina: 5 l
Mešanica čistila in voska, namenjena odstranjevanju oljnih in mastnih madežev ter umazanij z vozil.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
36,78 €
Cena brez DDV:
30,15 €
Mešanica čistila in voska, namenjena odstranjevanju oljnih in mastnih madežev ter umazanij z vozil.
 
  • Ekonomična, koncentrirana formula
  • Prijazen barvanim površinam, okolju in uporabniku
  • Čistilo in vosek v enem
 
 

Nevarno
Vsebuje: Natrijev dodecil benzensufonat
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.