0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Express Scheiben Enteiser Spray(Aerosol) - Odstranjevalec ledu

Šifra: CA M - 609235
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
CARAMBA Razpršilo za odstranjevanje ledu in zmrzali z oken avtomobilov, ter preprečevanja ponovne zamrznitve oken avtomobilov. 
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
5,37 €
Cena brez DDV:
4,40 €
CARAMBA Razpršilo za odstranjevanje ledu in zmrzali z oken avtomobilov, ter preprečevanja ponovne zamrznitve oken avtomobilov. 
Stekla enakomerno napršite s sredstvom in počakajte trenutek, da začne učinkovito delovati. Nato s krpo ali lopatico obrišete steklo do suhega. 
 

Nevarno
 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.