0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Radiator Flush  - Čistilo hladilnega sistema - odstranjevalec vodnega kamna

Šifra: KRF - 84667
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
Odstranjevalec vodnega kamna je biološko razgradljivo čistilo, ki odstrani vodni kamen z eno samo potezo na vseh standardnih avtomobilskih sistemih.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
11,83 €
Cena brez DDV:
9,70 €
Odstranjevalec vodnega kamna je biološko razgradljivo čistilo, ki odstrani vodni kamen z eno samo potezo na vseh standardnih avtomobilskih sistemih.
 
  • Odstranjuje ostnke apnenca, korozije in umazanije
  • Zmanjšuje možnost pregretja
  • Povečuje stopnjo prenosa temperature
  • Čisti hladilni sistem, kjer druga čistila spodletijo
 

Pozor
H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.