0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €
Novo

2K Crystal Clear - Dvokomponentni prozorni lak v razpršilu

Šifra: 2PUC - 86892
Blagovna znamka: Kent
Količina: 400 ml
Kristalno čist, izjemno trpežen lak v razpršilu, odporen na krušenje in UV žarke.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
48,19 €
Cena brez DDV:
39,50 €
Kristalno čist, izjemno trpežen lak v razpršilu, odporen na krušenje in UV žarke.  
 
  • Dvokomponentna tehnologija pripravljena za uporabo – aktivacija ni potrebna
  • Uporabimo ga lahko kadar koli – brez odpadkov
  • Izjemno vzdržljiv – odporen na kemikalije, UV žarke in praske
  • Široko področje uporabe - OEM zaključki, stare barve, surov aluminij, surovo in pocinkano jeklo, les
  • Visoka in trda debelina suhega filma – enostavno za poliranje
  • Oblikuje globoko in sijočo površino - brez kapljanja

Uporaba

KENT 2K Crystal Clear je 2-komponentna poliuretanska mešanica, ki tvori film, odporen na praske in UV žarke. Odporen je na kemikalije in se ga lahko uporablja na najrazličnejših površinah, kot so vodne  in akrilne barve, čisti aluminij, golo in pocinkano jeklo ter les. Zaradi visoke debeline filma, vzdržljivosti in odlične polirnosti je 2K Crystal Clear izbira, ko gre za lakiranje majhnih delov ali popravilo manjših površin. Zaradi svoje posebne formule 2K Crystal Clear lak v razpršilu zagotavlja takojšen visok sijaj na ravni OEM.

 


Nevarno
Vsebuje: aceton; 3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocijanat, oligomeri; n-Butil acetat; 3-Oxazolidineethanol, 2-(1-methylethyl)-, carbonate (2:1) (ester)
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P260 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE  /zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Vsebuje izocianate. Lahko povzroči alergijski odziv. Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.