0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Lacquer Repair Spray - Sredstvo za popravilo laka

Šifra: LRS - 84125
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Lakirni sprej je hiter, enostaven in natančen način za popravilo manjših napak, predvsem na robovih, ki smo jih naredili pri lakiranju s prozornim zaključnim premazom. Z vsakim lakiranjem lahko delovno površino zaključimo s popolnostjo. Lakirni sprej je 100 % odporen na UV žarke in ne vpliva na trpežnost ostalih premaznih sredstev, ki smo jih nanesli na vozilo.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
23,55 €
Cena brez DDV:
19,30 €
Lakirni sprej je hiter, enostaven in natančen način za popravilo manjših napak, predvsem na robovih, ki smo jih naredili pri lakiranju s prozornim zaključnim premazom. Z vsakim lakiranjem lahko delovno površino zaključimo s popolnostjo. Lakirni sprej je 100 % odporen na UV žarke in ne vpliva na trpežnost ostalih premaznih sredstev, ki smo jih nanesli na vozilo.
 
  • Odpornost na UV žarke
  • Popravimo lahko tudi najmanjše robove
  • Primeren za MS in HS premaze
  • Enostaven za uporabo, saj je pakiran v spreju
 

Nevarno
Vsebuje: Cikloheksanon 
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.