0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Anti Sieze - Bakrena mast

Šifra: SAG - 83972
Blagovna znamka: Kent
Količina: 500 ml
Večnamenska, visokotemperaturno odporna mast na bakreni osnovi za enostavno sestavo in razstavo namazanih delov.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
14,15 €
Cena brez DDV:
11,60 €
Večnamenska, visokotemperaturno odporna mast na bakreni osnovi za enostavno sestavo in razstavo namazanih delov.
 
  • Temperaturna odpornost od - 30°C do + 1100°C
  • Preprečuje sprijetje tudi v najbolj nemogočih razmerah
  • Zmanjšuje hrup povzročen z trenjem kovinskih delov
  • Odporna na vodo
 
 

Nevarno
Vsebuje: Pentan 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P273 Preprečiti sproščanje v okolje. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.