0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Hochleistungs Kupferspray (Aerosol) - Bakrena mast

Šifra: CA Č - 60268505
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
Bakrena mast, ki zagotavlja zelo učinkovito zaščitno in drsno plast na delih, ki so izpostavljeni visokim temperaturam.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
18,73 €
Cena brez DDV:
15,35 €
Zagotavlja zelo učinkovito zaščitno in drsno plast na delih, ki so izpostavljeni visokim temperaturam.
  • Učinkovito od -30°C do +1.100°C
  • Ščiti pred korozijo, proti hrupu in vibracijam
  • Omogoča lažjo namestitev in odstranitev
  • Idealno za uporabo kot montažno mazivo za cevi, prirobnice, izpušne cevi, vijačne povezave zgorevalne komore itd. 

Odstranite ostanke (oksid, barve in obloge, stara maziva) s površin, po možnosti z žično krtačo in čistilom oz. s topilom. Caramba visoko zmogljivo bakreno mast pred uporabo temeljito pretresite nato izdelek enakomerno nanesite na površino z razdalje približno 20 cm.

 

Nevarno

Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom; Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikloalkani, <5% n-heksanH222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P332+P313 Če nastopi draženje kože: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P391 Prestreči razlito tekočino. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.