0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

DPF Cleaner Ultra - DPF čistilo

Šifra: DPF - 86669
Blagovna znamka: Kent
Količina: 250 ml
DPF čistilo je specialno razvita dvojna formula čistila, ki jo vlijemo v dieselski rezervoar. To sredstvo opravi regeneracijo - čiščenje DPF filtra, obenem pa očisti sistem za dovod goriva.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
20,31 €
Cena brez DDV:
16,65 €
DPF čistilo je specialno razvita dvojna formula čistila, ki jo vlijemo v dieselski rezervoar. To sredstvo opravi regeneracijo - čiščenje DPF filtra, obenem pa očisti sistem za dovod goriva.
 
  • Omogoča regeneracijo DPF filtra hitreje in pri nižji temperaturi
  • Vsebuje dodatke za čiščenje sistema za gorivo
  • Pomaga zmanjšati emisije izpušnih plinov
  • Primeren za vse tipe dizelskih motorjev in izboljšuje delovanje in ekonomičnost motorja
  • Primeren za reševanje problema blokiranja DPF filtra pri vozilih, ki opravljajo kratke relacije
 
 

Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C11-C14, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.