0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Fleet Treat 950 - Dodatek h gorivu

Šifra: FT950 - 86700
Blagovna znamka: Kent
Tekoč dodatek h gorivu, za odstranjevanje vode in čiščenje organsko kontaminiranega goriva. Oblikovan za vse vrste goriv, še posebej primeren za gorivo z visoko vsebnostjo etanola.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
13,91 €
Cena brez DDV:
11,40 €
Tekoč dodatek h gorivu, za odstranjevanje vode in čiščenje organsko kontaminiranega goriva. Oblikovan za vse vrste goriv, še posebej primeren za gorivo z visoko vsebnostjo etanola.
 
  • Absorbira vodo v samo gorivo
  • Odstranjuje vodo in nečistoče v gorivu
  • Odstrani vir korozije
  • Ne poškoduje katalizatorja
  • Odstrani vir kontaminacije
  • Preprečuje nadaljnje težave
  • Ne vpliva na učinkovitost goriva
  • Optimizira delovanje sistema za gorivo
  • Posebej primeren za vozila, ki so dalj časa mirovala
  • Varen za uporabo na vseh vrstah vozil
 
 

 
Nevarno
Vsebuje: Amidi, C8 -18 in C18-nenasičeni, N, N-bis (hidroksietil); Dietanolamin
H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.