0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plastic Paint - Barva za plastiko

Šifra: PPBL - 83795
Blagovna znamka: Kent
Akrilna barva razvita posebej za plastične dele, ki se dobro suši. Večina plastičnih površin ne bodo potrebovala prajmerja, če so bila pred tem očiščena z All Purpose Foam Cleaner ali Plastic Repair Cleaner. Odlična za obnovitev poškodb na odbijačih in okrasnih letvicah.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
21,29 €
Cena brez DDV:
17,45 €
Akrilna barva razvita posebej za plastične dele, ki se dobro suši. Večina plastičnih površin ne bodo potrebovala prajmerja, če so bila pred tem očiščena z All Purpose Foam Cleaner ali Plastic Repair Cleaner. Odlična za obnovitev poškodb na odbijačih in okrasnih letvicah.
 
  • Na voljo v 4 barvah (črna, temno, svetlo in srednje siva)
  • Primerna za večino plastike
  • Enostaven nanos
  • Odlično prekriva površino
  • Kompatibilna z vodilnimi barvnimi sistemi
 
Količina: 500 ml
 
 

Plastic Paint Black

 

Nevarno
Vsebuje: aceton 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Plastic Paint Light Grey, Plastic Paint Dark Grey, Plastic Paint Mid Grey

 

Nevarno
Vsebuje: aceton 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.