0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Ultrafill - Prajmer, polnilec

Šifra: UFL-BLK - 87051
Blagovna znamka: Kent
Ultrafill je eno komponenten, dobro oprijemljiv prajmer - polnilec za barvanje na kovinskih in plastičnih površinah, kompatibilen z vsemi barvami, tudi barvami na vodni osnovi. Primeren za popravila manjših površin. Na voljo v 7 barvah omogoča popolno prekrivanje napak.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
22,75 €
Cena brez DDV:
18,65 €
Ultrafill je eno komponenten, dobro oprijemljiv prajmer-polnilec za barvanje na kovinskih in plastičnih površinah, kompatibilen z vsemi barvami, tudi barvami na vodni osnovi. Primeren za popravila manjših površin. Na voljo v 7 barvah omogoča popolno prekrivanje napak.
 
  • Visoko kvaliteten
  • Se hitro suši
  • Ne vsebuje isocianatov
  • Uporaba na vseh plastičnih in kovinskih površinah
  • Se ne izbriše
 
Količina: 500 ml
 
 

Nevarno
Vsebuje: aceton; n-Butil acetat
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Dodatni podatki: EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.