0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €
Novo

Graphene Primer - Prajmer na osnovi grafena

Šifra: GP - 86718
Blagovna znamka: Kent
Protikorozijski temeljni premaz najvišje kakovosti, posebej oblikovan za najboljšo odpornost proti koroziji, ki zagotavlja izjemno oprijemljivost na podlago in odlično združljivost z najnovejšo generacijo barv na vodni osnovi in na osnovi topil.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
30,93 €
Cena brez DDV:
25,35 €
 
Protikorozijski temeljni premaz najvišje kakovosti, posebej oblikovan za najboljšo odpornost proti koroziji, ki zagotavlja izjemno oprijemljivost na podlago in odlično združljivost z najnovejšo generacijo barv na vodni osnovi in na osnovi topil. Grafen Primer se lahko uporablja na vseh vrstah kovinskih površin, večina togih plastičnih mas, pa tudi na večini sintetičnih barv in premazov. Opozorilo: Ne uporabljajte ga na zelo prožnih / plastificiranih površinah iz plastike. 
 
 

Graphene Primer
 
Nevarno
Vsebuje: 4-metilpentan-2-on; aceton
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od  vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.
 
Graphene Primer Grey

Nevarno

Vsebuje: 4-metilpentan-2-on; aceton
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.  P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč / oskrbo. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic. Proizvod vsebuje: Predhodne sestavine za eksplozive, ki jih je treba prijaviti. Dajanje na voljo, vnos, posedovanje in uporaba po Uredba (EU) 2019/1148, Člen 9. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.