0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Alloy Wheel Cleaner - Čistilo platišč

Šifra: KAC - 83200
Blagovna znamka: Kent
Specialno razvito čistilo, ki je neškodljivo za lita platišča.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Količina

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
16,04 €
Cena brez DDV:
13,15 €
Specialno razvito čistilo, ki je neškodljivo za lita platišča.
 
  • Namenjeno za čiščenje, zaščito in obnovo platišč 
  • Hitro učinkovito
  • Odstrani zavorni prah in umazanijo
  • Pakirano v plastenki
 
 

Nevarno
Vsebuje: Solna kislina; Alkohol etoksilat C9-C11 
H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči / zaščito za obraz. P301+P330+P331 PRI ZAUŽITJU: Izprati usta. Ne izzivati bruhanja. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko mila in vode. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.