0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Underbody Wax - Vosek za podvozje

Šifra: UWAB - 86158
Blagovna znamka: Kent
Vosek za podvozje je premaz, ki je narejen na osnovi voska z odličnimi lastnostmi protikorozijskega delovanja. Vosek je v črni in rji barvi.
Preberite več

Izberite variacijo izdelka:

Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena z ddv:
16,78 €
Cena brez DDV:
13,75 €
Vosek za podvozje je premaz, ki je narejen na osnovi voska z odličnimi lastnostmi protikorozijskega delovanja. Vosek je v črni in rji barvi. Nanase se ga lahko na: podvozje avtomobila, deli na avtobusih, počitniških prikolicah in splošno na kovinah.
 
  • Odlična zaščita proti koroziji
  • Odporen proti poškodbam, omogoča dolgotrajno zaščito
  • Prodre in zaščiti težko dostopne predele
  • Lahko se ga uporablja na vseh delih vozila
  • Visoka moč prodiranja in dobra lastnost sprijemanja na površino
 
 
 

Underbody Wax Brown; Underbody Wax Black - Vosek v razpršilu 500 ml rjav; črn 
 
Nevarno
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože.  H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.  Samo za poklicno in industrijsko uporabo.

Underbody Wax Brown; Underbody Wax Black - Vosek v pločevinki 1 l rjav; črn 
 
Pozor
Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, cikli, <5% n-heksana Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2% aromati
H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H315 Povzroča draženje kože. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P210  Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211  Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči. P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Odstraniti vsebino / posodo v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. Samo za poklicno in industrijsko uporabo.