0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

Plastic Adhesion Promotor - Prozoren prajmer za plastiko

Šifra: AK - 90212
Blagovna znamka: Akemi
Količina: 400 ml
Prozoren prajmer za plastiko in kovino je enokomponentni izdelek, ki vsebuje topila in posebna sredstva za pospeševanje adhezije. Aerosolni pogonski plini ne vsebujejo CFC-jev.
Preberite več
Razpoložljivost:
Na zalogi
Cena:
18,42 €
Cena brez DDV:
15,10 €

Za izdelek so značilne naslednje lastnosti:

  • enostaven nanos
  • hitro se suši
  • zelo učinkovit
  • brez svinca in CFC-jev
  • barva: prozorna

Področja uporabe:    

Prozoren prajmer za plastiko in kovino  bistveno izboljša oprijem razpršilnih barv na dele iz neplastificirane (toge) plastike, kot so:

  • EPDM: modificirana polipropilenska guma
  • PP-EPDM: modificirana polipropilenska guma z določeno stopnjo trdote
  • ABS: akrilonitril-butadien-stiren plastika
  • PC: polikarbonatna plastika
  • GRP: plastika, ojačana s steklenimi vlakni,

Ta izdelek ni učinkovit, če se uporablja za plastike, kot sta poliuretan (plastificiran in neplastificiran) in plastificiran PVC. Večinoma se uporablja v avtomobilskem sektorju za plastične dele, kot so spojlerji, odbijači, stranski ščitniki, stranska ogledala itd. Uporabljajo ga tudi domači mojstri, npr. za barvanje pohištva iz trde plastike.

 
 
 


 
 

Nevarno

Vsebuje: ethyl acetate, n-butyl acetate.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P103 Pred uporabo preberite etiketo. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P260 Ne vdihavati prahu / dima / plina / meglice / hlapov / razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščitno obleko / zaščito za oči/zaščito za obraz. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 C°/122 F°. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi.