0
Košarica
0,00 €
0

Košarica je prazna

Brezplačna dostava za nakup nad 50 €

CARAMBA Hohlraumkonservierung transparent (Aerosol) - Zaščitni vosek v spreju

Šifra: CA M - 698715
Blagovna znamka: Caramba
Količina: 500 ml
CARAMBA Sredstvo za konzerviranje votlih delov je visoko kakovostno, prozorno zaščitno sredstvo za vse votle prostore, ki potrebujejo posebno zaščito pred tvorbo rje, škropljenjem vode in drugimi okoljskimi vplivi. 
Preberite več
Ni na zalogi
Cena:
12,38 €
Cena brez DDV:
10,15 €
CARAMBA Sredstvo za konzerviranje votlih delov je visoko kakovostno, prozorno zaščitno sredstvo za vse votle prostore, ki potrebujejo posebno zaščito pred tvorbo rje, škropljenjem vode in drugimi okoljskimi vplivi. 
 
• Ima odlične lastnosti polzenja in tako prodira v težko dostopne votline vozila, kot so pragovi, vrata, stranski deli, obloge, nosilci, prečke za vstopanje, pokrov prtljažnika, ohišja žarometov itd.
• Primerno je tudi za zimovanje opreme v kmetijstvu in gradbeništvu, ter za konzerviranje razpok, pregibov in zvarov
• Tvori prosojno zaščitno oblogo jantarjaste barve, z odličnim oprijemom na podlago
• Infiltrira se in uspešno izpodrine prisotno vodo
• Odporno je na delovanje vremenskih vplivov, kot je vlaga pri škropljenju vode in je temperaturno stabilno do 100° C
• Odporno je na šibke kisline in baze in ima odlično protikorozijsko odpornost
• Pri manjših poškodbah ima sposobnost samo-popravila zaradi polzenja
 
 
  

Nevarno
Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), težka razžvepljena z vodikom; Z vodikom obdelana nafta z nizko temperaturo vrelišča (Kompleksna kombinacija ogljikovodikov dobljena v katalitskem procesu razžvepljevanja z vodikom. Sestoji iz ogljikovodikov s številom ogljikovih atomov pretežno v območju od C7 do C12 z vreliščem v območju od približno 90°C do 230°C.); Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom; Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom 
H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru. P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE / zdravnika. P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50°C / 122°F. P501 Vsebino / vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi / regionalnimi / narodnimi / mednarodnimi predpisi. EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.